Nhà đất cần bán tại xã/phường 26 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Xí - 26 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - 26 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - 26 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - 26 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019