Nhà đất cần bán tại xã/phường 22 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 650000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bạch Đằng - 22 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Võ Duy Ninh - 22 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Võ Duy Ninh - 22 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Võ Duy Ninh - 22 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Võ Duy Ninh - 22 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Võ Duy Ninh - 22 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019