Nhà đất cần bán tại xã/phường 17 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 114 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Văn Bánh - 17 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 5,2 Tỷ
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Lê Quang Định - 17 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 252 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 252 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 252 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 252 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 252 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 252 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Oanh - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Oanh - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 36 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Lượng - 17 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019