Nhà đất cần bán tại xã/phường 13 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Hòa Hưng - 13 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 61 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Hồng Đào - 13 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Cộng Hòa - 13 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường 8 - 13 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Văn Bánh - 13 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 188 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Trỗi - 13 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Xí - 13 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Xí - 13 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Xí - 13 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 54 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Trọng Tuyển - 13 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 188 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Trỗi - 13 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 54 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Trọng Tuyển - 13 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 158 m²
Vị trí: Đường An Dương Vương - 13 - Quận 6 - Hồ Chí Minh
03/11/2019