Nhà đất cần bán tại xã/phường 11 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Điện Biên Phủ - 11 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường 2 - 11 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Nơ Trang Long - 11 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 11 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 11 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 11 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 8.2 Tỷ
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Trỗi - 11 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 11 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường 13 - 11 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường 13 - 11 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường 1 - 11 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường 1 - 11 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Trị - 11 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Trị - 11 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Trị - 11 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019