Nhà đất cần bán tại xã/phường 1 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường 2 - 1 - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 1 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 1 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường 2 - 1 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường 2 - 1 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường 2 - 1 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 258 m²
Vị trí: Đường B - 1 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 1 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 1 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 1 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 1 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 1 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 1 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 1 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường H - 1 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019