Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 20 Triệu/m²
Diện tích: 59 m²
Vị trí: Đường Bình Long - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 40 Triệu/m²
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Bình Long - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 1600000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Sinco - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1600000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Hồ Học Lãm - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 880000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Lê Đình Cẩn - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Liên khu 4-5 - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên khu 4-5 - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường Liên khu 4-5 - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 4 m²
Vị trí: Đường Liên khu 4-5 - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Bình Thành - Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2019