Bán nhà đất tại Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh

Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 27,000,000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1350000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 310000000 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 2500000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1TY4 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1400000000 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 9600000000 Triệu
Diện tích: 192 m²
Vị trí: Đường Lại Hùng Cường - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020