Nhà đất cần bán tại xã/phường Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 27,000,000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1350000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 310000000 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2500000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1TY4 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1400000000 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay