Bán nhà đất tại Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh

Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Bùi Thanh Khiết - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1450000000 Triệu
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1100000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1100000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 6-2 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 2-6 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 880000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Kinh Rau Răm - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên Ấp 2-3-4 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 2-6 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 364000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên Ấp 2-3-4 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 850000000 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Liên Ấp 2-3-4 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 750000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nữ Dân Công - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 9 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Liên khu 4-5 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Bông Văn Dĩa - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020