Nhà đất cần bán tại xã/phường Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Sự - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 559 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Võ Hữu Lợi - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1450000000 Triệu
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1100000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1100000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 6-2 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 2-6 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 880000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Kinh Rau Răm - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên Ấp 2-3-4 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 2-6 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 364000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Liên Ấp 2-3-4 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 850000000 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Liên Ấp 2-3-4 - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 750000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nữ Dân Công - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1950000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay