Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Nhựt - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bờ Xe Lam - Tân Nhựt - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 3326 m²
Vị trí: Đường H - Tân Nhựt - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Tân Nhựt - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Thế Lữ - Tân Nhựt - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Lê Đình Chi - Tân Nhựt - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 960 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Tân Nhựt - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay