Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bờ Nhà Thờ - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 650000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Bông Văn Dĩa - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3120000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 37000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 900 Tỷ
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Bông Văn Dĩa - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay