Nhà đất cần bán tại xã/phường Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường An Phú Đông 27 - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 570 Triệu
Diện tích: 53 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 420 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 2 - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1500 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1500 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1500 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1500 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1500 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường H - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Cây Cám - Phong Phú - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay