Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bà Cả - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 590000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 750000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 610 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1350000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1350000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1400000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 710 Triệu
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1050 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1400000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1350000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vườn Thơm - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 868 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Cừ - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: -1 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Bình Lợi - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay