Nhà đất cần bán tại xã/phường An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 1,4 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Xuân - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 150000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 250 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Trí - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1200000000 Triệu
Diện tích: 97 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 172 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 144 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2400000000 Tỷ
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường An Phú Tây - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2400000000 Tỷ
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Linh - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường An Phú Tây - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - An Phú Tây - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay