Bán nhà đất tại Tỉnh Hưng Yên chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Tỉnh Hưng Yên

Giá: 1610 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Phường Nhân Hòa - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 1610 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Phường Nhân Hòa - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 1612 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Xã Nghĩa Hiệp - Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 1610 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Phường Nhân Hòa - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Thị trấn Văn Giang - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Thị trấn Văn Giang - Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 1612 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Xã Nghĩa Hiệp - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 1610 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Phường Nhân Hòa - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 1612 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Xã Nghĩa Hiệp - Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên
17/02/2020
Giá: 1612 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Xã Nghĩa Hiệp - Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên
17/02/2020