Thông tin về Nhà đất cần bán tại Thừa Thiên Huế

Giá: 500 Triệu
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường A Biah - A Đớt - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 768 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Lê Ngô Cát - Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 7,7 Tỷ
Diện tích: 132 m²
Vị trí: Đường Điện Biên Phủ - Đúc - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/m²
Diện tích: 147 m²
Vị trí: Đường Thanh Hải - Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 1.68 Tỷ
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Đường Thanh Hải - Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 113 m²
Vị trí: Đường Quảng Tế - Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường A Biah - Thủy Vân - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 739 Triệu
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Đường Quảng Tế - Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 739 Triệu
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Đường Quảng Tế - Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019
Giá: 739 Triệu
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Đường Quảng Tế - Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế
03/11/2019