Thông tin về Nhà đất cần bán tại Thanh Hóa

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Danh - Quảng Tâm - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Danh - Ái Thượng - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 156 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Danh - Đông Hương - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Danh - Ái Thượng - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường Lê Lợi - Đông Hải - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường Lê Lợi - Đông Hải - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 156 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Danh - Đông Hương - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Danh - Quảng Tâm - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 84 m²
Vị trí: Đường Lê Lợi - Đông Hải - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 156 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Danh - Đông Hương - Thanh Hóa - Thanh Hóa
03/11/2019