Thông tin về Nhà đất cần bán tại Thái Nguyên

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 175 m²
Vị trí: Đường 261 - Đại Từ - Phổ Yên - Thái Nguyên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 113 m²
Vị trí: Đường 261 - Đại Từ - Thái Nguyên - Thái Nguyên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 261 - Đại Từ - Phổ Yên - Thái Nguyên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường 261 - Đại Từ - Thái Nguyên - Thái Nguyên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Đường 261 - Đại Từ - Thái Nguyên - Thái Nguyên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 260 m²
Vị trí: Đường 261 - Đại Từ - Sông Công - Thái Nguyên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 261 - Đại Từ - Thái Nguyên - Thái Nguyên
03/11/2019