Thông tin về Nhà đất cần bán tại Tây Ninh

Giá: 6641 Tỷ
Diện tích: 6641 m²
Vị trí: Đường Đình Gia Lộc - Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh
03/11/2019
Giá: 2600000 Tỷ
Diện tích: 4325 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 787A - Hưng Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh
03/11/2019
Giá: 250 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bao Thị Trấn - An Thạnh - Tây Ninh - Tây Ninh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường Bao Thị Trấn - An Thạnh - Tây Ninh - Tây Ninh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - An Thạnh - Tây Ninh - Tây Ninh
03/11/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Bao Thị Trấn - An Thạnh - Tây Ninh - Tây Ninh
03/11/2019
Giá: 630 Triệu
Diện tích: 107 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - An Thạnh - Tây Ninh - Tây Ninh
03/11/2019