Thông tin về Nhà đất cần bán tại Sóc Trăng

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 6413 m²
Vị trí: Đường 14 - An Hiệp - Ngã Năm - Sóc Trăng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 620 m²
Vị trí: Đường Nam Sông Hậu - An Lạc Thôn - Kế Sách - Sóc Trăng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 98 m²
Vị trí: Đường 14 - An Hiệp - Sóc Trăng - Sóc Trăng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 119 m²
Vị trí: Đường 14 - An Hiệp - Sóc Trăng - Sóc Trăng
03/11/2019