Thông tin về Nhà đất cần bán tại Quảng Trị

Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 350 m²
Vị trí: Đường 9 - An Đôn - Quảng Trị - Quảng Trị
03/11/2019
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 350 m²
Vị trí: Đường 9 - Hải Lệ - Quảng Trị - Quảng Trị
03/11/2019
Giá: 25 Triệu/m²
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường 9 - Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 155 m²
Vị trí: Đường 9 - Cam Nghĩa - Đông Hà - Quảng Trị
03/11/2019