Thông tin về Nhà đất cần bán tại Quảng Ngãi

Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Bình Châu - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 288 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Bình Châu - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
03/11/2019
Giá: 150 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Ba Bích - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 170 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Ba Bích - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Ba Bích - Ba Tơ - Quảng Ngãi
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Ba Bích - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 132 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Ba Bích - Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
03/11/2019