Thông tin về Nhà đất cần bán tại Quảng Bình

Giá: 6 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - Gia Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Gia Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Gia Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Gia Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 1 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - Bắc Trạch - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 1 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 660 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Lê Lợi - Đức Ninh Đông - Đồng Hới - Quảng Bình
03/11/2019