Thông tin về Nhà đất cần bán tại Phú Yên

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1D - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ 1 - Hòa Hiệp Bắc - Sông Cầu - Phú Yên
03/11/2019