Thông tin về Nhà đất cần bán tại Phú Thọ

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 91 m²
Vị trí: Đường - - Thanh Sơn - Phú Thọ
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 118 m²
Vị trí: Đường - - Việt Trì - Phú Thọ
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 521 m²
Vị trí: Đường - - Thanh Thủy - Phú Thọ
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 1 m²
Vị trí: Đường - - Việt Trì - Phú Thọ
03/11/2019