Thông tin về Nhà đất cần bán tại Ninh Thuận

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 27B - Phước Bình - Ninh Hải - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 4 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 27B - Phước Diêm - Thuận Nam - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 868 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 868 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 868 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 868 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 868 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 868 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 27B - Cà Ná - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 27B - Cà Ná - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận
03/11/2019