Thông tin về Nhà đất cần bán tại Lào Cai

Giá: 767 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
12/11/2019
Giá: 903 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Hoàng Liên - Kim Tân - Lào Cai - Lào Cai
12/11/2019
Giá: 11900 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 19/5 - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
12/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Na Hồi - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Na Hồi - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Na Hồi - Bắc Hà - Sa Pa - Lào Cai
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Na Hồi - Bắc Hà - Lào Cai - Lào Cai
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 496 m²
Vị trí: Đường Na Hồi - Bắc Hà - Lào Cai - Lào Cai
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 40000 m²
Vị trí: Đường Na Hồi - Bắc Hà - Lào Cai - Lào Cai
03/11/2019