Thông tin về Nhà đất cần bán tại Lào Cai

Giá: 11.9 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
Hôm nay
Giá: 760 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Lào Cai - Lào Cai - Lào Cai
Hôm nay
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Hoàng Liên - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
Hôm nay
Giá: 760 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
18/11/2019
Giá: 11.9 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Lào Cai - Lào Cai - Lào Cai
15/11/2019
Giá: 903 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Hoàng Liên - Lào Cai - Lào Cai - Lào Cai
14/11/2019
Giá: 7.6 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Lào Cai - Lào Cai - Lào Cai
14/11/2019
Giá: 11.9 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Lào Cai - Lào Cai - Lào Cai
14/11/2019
Giá: 7.6 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Lào Cai - Lào Cai - Lào Cai
13/11/2019
Giá: 11.9 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Bình Minh - Lào Cai - Lào Cai
13/11/2019