Thông tin về Nhà đất cần bán tại Khánh Hòa

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1 - Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường B4 - Phước Hải - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 5 Triệu
Diện tích: 131 m²
Vị trí: Đường 1 - Diên Khánh - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 5 Triệu
Diện tích: 131 m²
Vị trí: Đường 1 - Diên Khánh - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 5 Triệu
Diện tích: 131 m²
Vị trí: Đường 1 - Diên Khánh - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường 1 - Cam An Bắc - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 60 Triệu/m²
Diện tích: 122 m²
Vị trí: Đường Quảng Đức - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 3 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường 1 - Diên Khánh - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường 1 - Cam An Bắc - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường 1 - Cam An Bắc - Nha Trang - Khánh Hòa
03/11/2019