Thông tin về Nhà đất cần bán tại Hưng Yên

Giá: 199 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Lam Sơn - Hưng Yên - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 210 - Hồng Quang - Mỹ Hào - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: 1030 Triệu
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 39A - Thị trấn Yên Mỹ - Hưng Yên - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: 1030 Triệu
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 39A - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 39A - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: -100 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường 5 - Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: -70 m²
Vị trí: Đường 39A - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Linh - Hồng Quang - Hưng Yên - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: 1850 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 5 - Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên
03/11/2019
Giá: 1850 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 5 - Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên
03/11/2019