Thông tin về Nhà đất cần bán tại Hòa Bình

Giá: 190 Triệu
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 6 - Mông Hóa - Kỳ Sơn - Hòa Bình
03/11/2019
Giá: 190 Triệu
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 6 - Mông Hóa - Kỳ Sơn - Hòa Bình
03/11/2019
Giá: 190 Triệu
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 6 - Mông Hóa - Kỳ Sơn - Hòa Bình
03/11/2019
Giá: 190 Triệu
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 6 - Mông Hóa - Kỳ Sơn - Hòa Bình
03/11/2019
Giá: 190 Triệu
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 6 - Mông Hóa - Kỳ Sơn - Hòa Bình
03/11/2019