Thông tin về Nhà đất cần bán tại Hậu Giang

Giá: 5 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 19/8 - 4 - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 5 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 19/8 - 4 - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 5 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp - 4 - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 350 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Vị Thanh - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 430 Triệu
Diện tích: 244 m²
Vị trí: Đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Vị Thanh - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 161 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Vị Thanh - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Vị Thanh - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 53 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Vị Thanh - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 460 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Công Trứ - Vị Thanh - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019
Giá: 420 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo - Vị Thanh - Vị Thanh - Hậu Giang
03/11/2019