Thông tin về Nhà đất cần bán tại Hải Phòng

Giá: 868 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Đồng Quốc Bình - Lạc Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 300 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Dương Đình Nghệ - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 300 Triệu
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Dương Đình Nghệ - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường 12 - An Đồng - Hồng Bàng - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 12 - An Đồng - Lê Chân - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 12 - An Đồng - Kiến An - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường 12 - An Đồng - Ngô Quyền - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 114 m²
Vị trí: Đường 12 - An Đồng - Hải An - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 700 m²
Vị trí: Đường 12 - An Đồng - Dương Kinh - Hải Phòng
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Đường 12 - An Đồng - Hải An - Hải Phòng
03/11/2019