Thông tin về Nhà đất cần bán tại Hải Dương

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Bình Minh - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thanh Bình - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thanh Bình - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thanh Bình - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thanh Bình - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Bình Minh - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thanh Bình - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thanh Bình - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thanh Bình - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thanh Bình - Hải Dương - Hải Dương
03/11/2019