Thông tin về Nhà đất cần bán tại Hà Nam

Giá: 1900 Triệu
Diện tích: 81 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 137 m²
Vị trí: Đường 21 - Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 2000 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường 38 - Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 494 - Thanh Hà - Phủ Lý - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 494 - Thanh Hà - Phủ Lý - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 494 - Thanh Hà - Phủ Lý - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường 21 - An Đổ - Duy Tiên - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 494 - Thanh Hà - Phủ Lý - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường 21 - An Đổ - Phủ Lý - Hà Nam
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 212 m²
Vị trí: Đường 21 - An Đổ - Phủ Lý - Hà Nam
03/11/2019