Bán nhà đất tại Tỉnh Đồng Nai chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Tỉnh Đồng Nai

Giá: 3900000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 51 - Phường Tam Phước - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 1600000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Hóa An - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 1600000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Hóa An - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 1600000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Hóa An - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 1600000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Hóa An - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 1900000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đặng Văn Trơn - Phường Hóa An - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 1200000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Bùi Hữu Nghĩa - Phường Bửu Hòa - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 3300000000 Triệu
Diện tích: 216 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Khuyến - Phường Trảng Dài - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tiên - Phường Tân Phong - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020
Giá: 700000000 Triệu
Diện tích: 93 m²
Vị trí: Đường Đồng Khởi - Phường Tân Phong - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
19/01/2020