Thông tin về Nhà đất cần bán tại Đồng Nai

Giá: 3900000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 51 - Tam Phước - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 1600000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ái Quốc - Hóa An - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 1600000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ái Quốc - Hóa An - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 1600000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ái Quốc - Hóa An - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 1600000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ái Quốc - Hóa An - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 1900000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đặng Văn Trơn - Hóa An - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 1200000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Bùi Hữu Nghĩa - Bửu Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 3300000000 Triệu
Diện tích: 216 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Khuyến - Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tiên - Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019
Giá: 700000000 Triệu
Diện tích: 93 m²
Vị trí: Đường Đồng Khởi - Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai
03/11/2019