Thông tin về Nhà đất cần bán tại Đà Nẵng

Giá: 29 Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Tất Thành - Hòa Hiệp Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 29 Triệu/m²
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Tất Thành - Hòa Hiệp Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 28 Triệu/m²
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Tất Thành - Hòa Hiệp Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 3.250 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Âu Cơ - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 3,5ty Tỷ
Diện tích: 83 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Đỗ Cung - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 6,450 Tỷ
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Mến - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 3,8 Tỷ
Diện tích: 93 m²
Vị trí: Đường Bàu Năng 2 - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 5,450 Tỷ
Diện tích: 168 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Định - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 3,450 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Sinh Sắc - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019
Giá: 2.65 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Hòa Mỹ 3 - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
03/11/2019