Thông tin về Nhà đất cần bán tại Cần Thơ

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường 1 - Định Môn - Ninh Kiều - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 922 - Định Môn - Bình Thủy - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 106 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Kiệt - Bình Thủy - Bình Thủy - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 1900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Kiệt - Bình Thủy - Bình Thủy - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 108 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Kiệt - Bình Thủy - Bình Thủy - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Kiệt - Bình Thủy - Bình Thủy - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường Đường số 36 - An Khánh - Ninh Kiều - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 741 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú - Cái Răng - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thông - An Thới - Bình Thủy - Cần Thơ
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 922 - Định Môn - Cái Răng - Cần Thơ
03/11/2019