Thông tin về Nhà đất cần bán tại Bình Thuận

Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Lê - Đức Long - Phan Thiết - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 1200 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Lý Tự Trọng - Bình Tân - La Gi - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 1450 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Hùng Vương - Tân Bình - La Gi - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 1450 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Hùng Vương - Tân Bình - La Gi - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 1400 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Lý Tự Trọng - Bình Tân - La Gi - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 549 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Hàm Đức - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Lê - Đức Long - Phan Thiết - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Lê - Đức Long - Phan Thiết - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Lê - Đức Long - Phan Thiết - Bình Thuận
03/11/2019
Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Lê - Đức Long - Phan Thiết - Bình Thuận
03/11/2019