Thông tin về Nhà đất cần bán tại Bình Phước

Giá: 675 Triệu
Diện tích: 275 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 14 - Minh Lập - Chơn Thành - Bình Phước
09/11/2019
Giá: 675000 Triệu
Diện tích: 278 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 14 - Minh Lập - Chơn Thành - Bình Phước
09/11/2019
Giá: 390 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 1 - Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước
03/11/2019
Giá: 429 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 13 - An Lộc - Chơn Thành - Bình Phước
03/11/2019
Giá: 429 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 13 - An Lộc - Chơn Thành - Bình Phước
03/11/2019
Giá: 429 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 13 - An Lộc - Chơn Thành - Bình Phước
03/11/2019
Giá: 380 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 1 - Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước
03/11/2019
Giá: 429 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 13 - Thành Tâm - Chơn Thành - Bình Phước
03/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 1 - An Lộc - Chơn Thành - Bình Phước
03/11/2019
Giá: 479 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 13 - An Lộc - Chơn Thành - Bình Phước
03/11/2019