Thông tin về Nhà đất cần bán tại Bình Dương

Giá: 12 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 2 - Tân Phước Khánh - Tân Uyên - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 390 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường D1 - Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 1,1 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Thủ Khoa Huân - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 1100000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Thủ Khoa Huân - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 1800000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Xuân - Tân Bình - Dĩ An - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Bình Thung - Dĩ An - Dĩ An - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường ĐT 744 - An Tây - Bến Cát - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 865 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường D10 - Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 935 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường N1 - Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương
03/11/2019
Giá: 730 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Mỹ Phước 3 - Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương
03/11/2019