Thông tin về Nhà đất cần bán tại Bình Định

Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 15 - An Dũng - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 22 Triệu
Diện tích: 112 m²
Vị trí: Đường 1 - Nhơn Lý - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường 6 - Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 1490 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - Nhơn Hội - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường 6 - Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 1490 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - Nhơn Lý - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 1400 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - Nhơn Hội - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 1490 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - Nhơn Hội - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 1490 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - Nhơn Hội - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019
Giá: 1490 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - Nhơn Hội - Quy Nhơn - Bình Định
03/11/2019