Thông tin về Nhà đất cần bán tại Bến Tre

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 283 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Huệ - Phú Tân - Bến Tre - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 283 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Huệ - Phú Tân - Bến Tre - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 283 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Huệ - Phú Tân - Bến Tre - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - An Đức - Ba Tri - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - An Đức - Ba Tri - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 330 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - Lương Quới - Bến Tre - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 151 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - An Bình Tây - Bến Tre - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 214 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - An Bình Tây - Bến Tre - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 559 Triệu
Diện tích: 186 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - Phú Khương - Bến Tre - Bến Tre
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 116 m²
Vị trí: Đường Chu Văn An - An Bình Tây - Bến Tre - Bến Tre
03/11/2019