Thông tin về Nhà đất cần bán tại Bắc Ninh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 600 m²
Vị trí: Đường 18 - Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 600 m²
Vị trí: Đường 18 - Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 18 - Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 18 - Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 18 - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 1600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 18 - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 1600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 18 - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 1600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 18 - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 18 - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 18 - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
03/11/2019