Thông tin về Nhà đất cần bán tại Bắc Giang

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 892 m²
Vị trí: Đường 18A - Đa Mai - Tân Yên - Bắc Giang
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 18A - Đa Mai - Việt Yên - Bắc Giang
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường 18A - Đa Mai - Bắc Giang - Bắc Giang
03/11/2019