Thông tin về Nhà đất cần bán tại Bà Rịa Vũng Tàu

Giá: 1.45 Tỷ
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường 1 - Ngãi Giao - Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu
15/11/2019
Giá: 30 Triệu
Diện tích: 24000 m²
Vị trí: Đường Mỹ Xuân - Hòa Long - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019
Giá: 1575 Triệu
Diện tích: 543 m²
Vị trí: Đường Mỹ Xuân - Tóc Tiên - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019
Giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 51 - Phú Mỹ - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Hắc Dịch - 2 - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019
Giá: 250 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Mỹ Xuân - Phú Mỹ - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019
Giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 51 - Phú Mỹ - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019
Giá: 200 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường 2 - Hòa Long - Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019
Giá: 180 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường 2 - Hòa Long - Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường 2 - Thắng Tam - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
03/11/2019