Bán nhà đất tại Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An

Giá: 9,5 Triệu/m²
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Lập Thượng - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Lập Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 3200000000 Triệu
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 1550000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 1180000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 500000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Thị trấn Đức Hòa - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tân Mỹ - Thị trấn Đức Hòa - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 85000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 824 - Thị trấn Đức Hòa - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 975000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường 824 - Thị trấn Đức Hòa - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường 823 - Xã Đức Lập Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Lập Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 480000000 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Lập Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 580000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: - Xã Đức Lập Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 580000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Lập Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 560000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Lập Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020