Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cần bán tại huyện/quận Nhà Bè - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Tấn Phát - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2000 Triệu
Diện tích: 96 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 700 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 130 Triệu
Diện tích: 190 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -92 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Lương - Nhơn Đức - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Lương - Nhơn Đức - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1200 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường B - Nhơn Đức - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường B - Nhơn Đức - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 244 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019