Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cần bán tại huyện/quận Quận 9 - Hồ Chí Minh

Giá: 1.600.000.000 Triệu
Diện tích: 66 m²
Vị trí: Đường Vành Đai Trong - Phú Hữu - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1400000000 Triệu
Diện tích: 58 m²
Vị trí: Đường Vành Đai 3 - Phú Hữu - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1200000000 Triệu
Diện tích: 53 m²
Vị trí: Đường Phước Thiện - Phú Hữu - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 700000000 Triệu
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Đường Phước Thiện - Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1000000000 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Xiển - Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1000000000 Tỷ
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Xiển - Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2500000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Duy Trinh - Long Trường - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 172 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 144 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tân Lập 2 - Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Trương Văn Thành - Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Tân Lập - Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Tân Lập - Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 78 m²
Vị trí: Đường Trương Văn Thành - Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Tân Lập - Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019