Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cần bán tại huyện/quận Quận 7 - Hồ Chí Minh

Giá: 3400000000 Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Đào Trí - Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 310 Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1 - Phú Mỹ - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Thập - Tân Thuận Đông - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1500 Triệu
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường Lò Lu - Trường Thạnh - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1580 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường H - Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 112 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 214 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường 3 - Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 25 Triệu
Diện tích: 66 m²
Vị trí: Đường Đào Trí - Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường 3 - Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 250 Triệu
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 25 Triệu
Diện tích: 66 m²
Vị trí: Đường Đào Trí - Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019